Nyelvkönyveim

Lexika Kiadó, Budapest, 2011, 285 o.

Innovatív nyelvkönyv, mivel kombinálja a társalgási könyvek és a tesztkönyvek jellemzőit:

A középhaladó és haladó nyelvtanulóknak ajánlott tesztek megoldása során a nyelvtanuló csak egy-egy adott témakörön belül gyakorolja annak szókincsét, nyelvi és stiláris fordulatait;
az eredeti, friss köznyelvi forrásokon (heti- és napilapok, magazinok, Internet) alapuló mondat- és országismereti anyag az élő nyelvvel ismerteti meg a nyelvtanulót;
ezzel párhuzamosan bemutatja Itália főbb jellemzőit, betekintést ad az olasz emberek, az olasz mindennapok életébe (országismeret): ez az, ami érdekessé és élvezetessé teszi az amúgy általában mindenki számára unalmas tesztmegoldást.

A tesztkönyv melléklete egy interaktív DVD, amin 17 eredeti olasz tévériport található 4 témakörben: környezetvédelem, olasz gasztronómia, egészségmegőrzés, technikai újdonságok. A videókhoz kapcsolódó megértési és gyakorló feladatokat a tesztkönyv utolsó fejezete tartalmazza.

Az önálló tanulást segíti a Módszertani útmutató, a Megoldási kulcsok,
és kötet végén található Kisszótár – az 1300 db tesztkérdésben előforduló kevésbé ismert szavakkal, szókapcsolatokkal.

Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002, 373 o.

Az olasz híradásokban az „azienda Italia” kifejezést az „olasz gazdaság” jelentéssel használják – innen a kötet címe.
A kötet az „AZIENDA ITALIA” (1994) c. tankönyv folytatása mind szerkezetét, mind módszerét tekintve, megírásához azonban már az internetet használtam forrásként.
Az „AZIENDA ITALIA II” olasz cikk- és feladatgyűjtemény áttekintést ad az olasz gazdaság több fontos aspektusáról, illetve bemutat néhány „tipikusan olasz” jelenséget és országismereti elemet – Itália alaposabb megismerésére.
A könyv nemzetközi kitekintést is nyújt (EU-bővítés), és egy teljes fejezetet szentel az olasz-magyar gazdasági kapcsolatoknak és az ezzel foglalkozó intézményeknek.
Kinek ajánlom? Akik magas szintű olasz gazdasági nyelvtudásra és olasz gazdasági ismeretekre akarnak szert tenni.
Mire jó ez a nyelvkönyv? A cikkekhez kapcsolódó feladatokkal gyakorolhatja az olasz közgazdasági szaknyelv szókincsét, nyelvtanát és stiláris fordulatait, és felkészülhet a közép- és felsőfokú olasz gazdasági szaknyelvi vizsgákra. A fejezetek végén található megoldókulcsokkal a nyelvtanulók önállóan is ellenőrizni tudják tudásukat.
A kötet végén található Szószedet dr. Juhász Zsuzsanna, az akadémiai Olasz-Magyar Szótár főszerkesztőjének munkája.

Tartalom:
0. Mosaico / Capitolo introduttivo
1. Individui e gruppi in una società multirazziale / Donne e uomini, immigrazione e formazione
2. L’ennesima riforma: il mercato del lavoro / Occupati, inoccupati, disoccupati di oggi, pensionati di domani
3. Chi non risica non rosica…/ Titoli, azioni, obbligazioni
4. Di che vive lo Stato? / Tasse, imposte, tassi, agevolazioni
5. Tutti insieme per un mondo più sostenibile! / La lunga marcia da Rio a Johannesburg
6. I motori dell’Italia / Fiat, Parmigiano Reggiano e Supermarket virtuale
7. Messaggi „Made in Italy” / Comunicazione aziendale e l’”Italian Style”
8. La New Economy / Tlc, le punto-com, la borsa online e lo scoppio della bolla speculativa
9. Alla scoperta dei rapporti economici italo-ungheresi / Ambitalia, ICE, CCIU, SIMEST
10. Unione Europea – Europa unita? / Nascita, sistema istituzionale, presente e futuro
11. La comunità internazionale – luci ed ombre / Organizzazioni professionali, politiche, economiche e militari


Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 1999 (1. kiadás), 2001 (2. kiadás), 159 o.

A két kiadást is megért népszerű társalgási könyv nyelvtanulóknak és utazóknak egyaránt hasznos.

Kinek ajánlom? – Kezdő diákoknak, akik az olasz nyelvtanulás elején tartanak; – Középhaladó és haladó tanulóknak nyelvvizsgára való felkészüléshez; – Olaszul nem beszélő túristáknak praktikus segítség és kalauz.
Mire lehet a legjobban használni? – Megtanulni a mindennapi élet leggyakoribb kifejezéseit; – Gyorsabban, könnyebben ismételni a nyelvvizsga témaköreit; – A turista “túlélőkészlet” hasznos eleme: a “Kiejtési útmutató” az olasz betűk kiejtését a magyar kiejtés és írás alapján adja meg.

Holnap Kiadó, Budapest, 2004, 243 o.

A hagyományos (és néha unalmas) tesztkönyvektől eltérően ez a könyv elsőként kombinálta a “társalgási könyvek” – azaz mondatgyűjtemények – mondatait és a feleletválasztós teszteket.
A tanulóknak nagy segítséget jelenthet ez a könyv, mivel “2 az 1-benmódon tartalmazza a közismert társalgási témákban leggyakrabban előforduló szavakat, szókapcsolatokat és mondatokat – és az ezeket gyakoroltató tesztkérdéseket, ami magas szintű nyelvi megoldások megismerését és alkalmazását teszi lehetővé.
Az interkulturális kommunikáció fontosságát is szem előtt tartva a mondatok kiválasztásakor külön hangsúlyt fektettem az olasz mindennapi életbe betekintést nyújtó “országismereti” elemek bemutatására (pl. confetti, diploma, pandoro, Montecitorio, Porta Portese).
A kötet végén található Kisszótár a szótározás nélküli tanulást segíti.

Aula Kiadó, Budapest, 1994, 309 o.

Első olasz nyelvkönyvemet a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem oktatójaként írtam,.
Az olasz híradásokban az „azienda Italia” kifejezést az „olasz gazdaság” jelentéssel használják – innen a kötet címe.
Kiknek szól a kötet? Elsősorban azoknak, akik már jól ismerik és elsajátították az olasz leíró nyelvtant és érdeklődnek az olasz gazdaság iránt.
Mire használhatja a nyelvtanuló? A száznál is több olasz gazdasági témájú újságcikken keresztül megismerheti az olasz gazdaság fő jellemzőit. A cikkeket feldolgozó lexikai és nyelvtani gyakorlatok segítenek a közgazdasági szaknyelv elsajátításában és az olasz gazdasági szaknyelvi közép- és felsőfokú nyelvvizsgára való felkészülésben.
Hol találhatják meg azt érdeklődők? Kereskedelmi forgalomban már nem kapható, de a gazdasági szakirányú egyetemi, főiskolai könyvtárakban kölcsönözhető, esetleg antikváriumokban lehet megtalálni.

TARTALOM
Parte I
Capitolo 1: Marketing, immagine e comunicazione
Capitolo 2: Aspetti del mercato del lavoro
Capitolo 3: Popolazione, territorio e ambiente

Parte II
Capitolo 4: Imprese ed economia
Capitolo 5: Aspetti del settore agricolo
Capitolo 6: Servizi ed infrastrutture a sostegno delle attività produttive e del terziario avanzato

Parte III
Capitolo 7: Borsa ed operatori finanziari
Capitolo 8: Osservazioni su strumenti e politiche della finanza pubblica

Parte IV
Capitolo 9. Economia internazionale
Capitolo 10: Rapporti economici bilaterali tra l’Ungheria e l’Italia e scambi fra i Paesi dell’Est e l’Unione Europea

Appendice
Glossario
Sigle e abbreviazioni
Fonti